Ana Halas

 

Diplomirani producent audio-vizuelne produkcije – Fakultet Vizuelnih Umetnosti, Univerzitet Mediteran, Podgorica, 2016. Diplomirani igrač klasičnog i modernog baleta i koreografije, Hamburška Opera, Državna škola: „Ballettzentrum John Neumeier“, 1997. Kao producent profesionalnu afirmaciju stiče u Srbiji, Sloveniji i Crnoj Gori, a kao baletski igrač i pedagog živjela je i radila u Njemačkoj, Srbiji, Mađarskoj i Rumuniji. Elokventno govori engleski, njemački i mađarski jezik. Engleskim jezikom vlada i u pisanoj formi. Državljanka je Srbije i Mađarske. Živi i radi u Podgorici.