Bojan Brajović

Pripada prvoj generaciji studenata Fakulteta za državne i evropske studije. Poslije završetka studija, na FDES-u upisao je postdiplomske – magistarske studije. Na istom fakultetu završio je školu retorike kod uvaženog profesora Radovana Radonjića. Pripravnički je završio u Radio-difuznom centru, dok sam stečeno znanje na ovom fakultetu obogatio praksom u Opštini Danilovgrad, kao rukovodilac Službe predsjednika. Trenutno je zaposlen u JU Centar za kulturu, kao Direktor Centra.