Mladen Vušurović

Mladen Vušurović je rođen u Cetinju, oko sredine prošlog vijeka, živi prema izazovima savremene civilizacije , odlikuje se vizijom i staminom, odlučnošću i pregalaštvom, utemeljen u porodici i naciji, voli ljudski rod više od životinjskog, doživljava svoj život suviše kratkim da bi ostvario sve svoje naume.