Vanja Vukčević

 

Vanja Vukčević je teoretičarka muzike i moderne/savremene umjetnosti. Zaposlena je u Muzičkom centru Crne Gore kao stručna konsultantkinja i organizatorka, predaje honorarno u Umjetničkoj školi za muziku i balet u Podgorici i piše prikaze i kritike koncerata za Dnevni list Pobjeda. Autorka je, koautorka i urednica nekoliko knjiga iz oblasti muzičke umjetnosti. Scenaristkinja je koncerta klasične muzike za djecu i akterka dokumentarnog filma Muzika na crnogorskom dvoru (produkcija: RTCG). Bila je koordinatorka i umjetnička direktorka međunarodnog projekta Tina Modoti između umjetnosti i politike, koji je dobio priznanje od predsjednika Italije Serđa Matarele. Angažovana je kao producenkinja, organizatorka i stručna konsultantkinja na brojnim međunarodnim projektima, festivalima i takmičenjima.