Maja Bogojević

Filmska teoretičarka i urednica Camere Lucide

Prof. dr Maja Bogojević je filmska teoretičarka/kritičarka, osnivačica i urednica prvog crnogorskog filmskog časopisa Camera Lucida, predsjednica federacije međunarodne kritike FIPRESCI, članica Fedeore i UPF; profesorka predmeta iz oblasti teorije filma i medija; bila je dekanka Fakulteta vizuelnih umjetnosti na Univerzitetu Mediteran i dekanka Fakulteta umjetnosti Univerziteta Donja Gorica. Diplomirala je engleski i španski jezik na Univerzitetu Libre u Briselu, magistrirala Teoriju filma i medija na londonskom Westminster Univerzitetu, doktorirala Antropologiju roda na ISH-u, u Ljubljani, gdje je bila stipendistkinja Evropske unije – Marije Kiri. Dobitnica je nagrade “Corsellis Cup”, britanskog Instituta lingvistike, za najboljeg prevodioca 2000. godine u Londonu. Učestvovala je na brojnim medjunarodnim akademskim konferencijama i filmskim festivalima, uključujući i žiri kritike u Kanu 2013 i Veneciji 2017. Njena prva knjiga, rezultat doktorske teze, objavljena je 2013: Cinematic Gaze, Gender and Nation in Yugoslav Film: 1945-1991 (Filmski pogled, rod i nacija u jugoslovenskom filmu: 1945-1991).