Aleksandar Vujović

Selektor festivala

Aleksandar Vujović je crnogorski reditelj, multimedijalni umjetnik i producent. Diplomirao je i magistrirao na Akademiji lijepih umjetnosti Di Brera u Milanu, u oblasti Kinematografija i video.
Na New York film Academy završio je semestar master programa za režiju.

Tokom stalnog višegodišnjeg boravka u Milanu, realizuje mnogobrojne audiovizuelne projekte za kompanije, institucije i organizacije kao što su: Mediaset i Diesel, Akademija di Brera Milano, Nacionalni sindikat CGIL, Pedemontana, More Than Zero Crossmedia Festival, itd.

2012. U čast Dana nezavisnosti Crne Gore, realizuje multimedijalnu predstavu “U istom gnijezdu pod kraljevskim brijestom“, prvu te vrste koja je nastala na području cijele Jugoistočne Evrope, u okviru koje je izvedena i prva 3D maping projekcija u Crnoj Gori.

2020. Realizuje film “DUGA“ za koji dobija 38 međunarodnih nagrada i priznanja, uz preko 70 festivalskih selekcija u takmičarskim programima među kojima su festivali sa licencama Oscar®-qualifying i GOYA® qualifying.

Od decembra 2018. član je Centra mladih naučnika i umjetnika CANU.
Dobitnik je Trinaestonovembarske nagrade Prijestonice Cetinje.
Vanredni je profesor na Univerzitetu Donja Gorica.
Gostujući je profesor na Akademiji lijepih umjetnosti di Brera u Milanu.
Od 2023. član je Evropske filmske akademije (European Film Academy – EFA).

Copyright © CEZAM 2023 | All rights reserved.