Dragan Hajduković

Dragan Hajduković

Za sebe kaže da je srećnik (rođen u junu 1949. godine) koji je u roku od 73 godine života imao priliku da živi u tri različita vijeka. Njegovo djetinjstvo i prve dvije godine osnovne škole protekli su u divljim planinama Stare Crne Gore u stilu života 19. vijeka. Kasnije se preselio u 20. vijek i završio osnovnu i srednju školu u Skoplju (Makedonija) i studirao fiziku i doktorirao na Univerzitetu u Beogradu (koji je u to vrijeme bio glavni grad Jugoslavije).

Nakon toga, predavao je teorijsku fiziku i kvantnu mehaniku na Univerzitetu Crne Gore; paralelno, počeo je da radi u CERN-u i radio 25 godina (na Odsjeku za eksperimentalnu fiziku, kao i na Odsjeku za teoriju). Početkom 21. vijeka imao je mišljenje da će predstojeći eksperimenti na LHC-u u CERN-u biti novi trijumf Standardnog modela čestica i polja, odbacujući supersimetrije i bez očekivanih znakova nove fizike. Prateći maštu i ovo mišljenje, počeo je da radi na razumijevanju posljedica radne hipoteze da su kvantne vakuumske fluktuacije virtuelni gravitacioni dipoli; hipoteza koja bi na kraju mogla biti osnova za novi model Univerzuma.

U sva tri vijeka svog života, volio je šarm i ljepotu prirode i protivio se samoubilačkom djelovanju naše “civilizacije”; između ostalih, začetnik je dvije očigledno utopijske vizije (ali, Utopija je svetionik u tami): Crna Gora prva ekološka država i Jadransko more bez vojske.

Copyright © CEZAM 2023 | All rights reserved.