Mentor Zymberaj

Mentor Zymberaj

Mentor Zymberaj je rođen u Peći 22. aprila 1968. godine (Kosovo). Diplomirao je dramsku umjetnost (gluma) na Fakultetu umjetnosti Univerziteta u Prištini, magistrirao na predmetu pozorišni reditelj takođe na Fakultetu umjetnosti u Prištini.

Specijalizovan u oblasti scenskih pokreta na performansu bez teksta „Hroničar ubijenih”; Na Fakultetu umjetnosti angažovan je kao profesor dramske umjetnosti.

Mentor Zymberaj je bio saradnik Akademije umjetnosti u Prištini na predmetima Gluma i Režija. Osnovao je Theatre Movie House AKT od 1994/95. Osnovao je Međunarodni festival monodrame na Kosovu „MonoAKT” u 2009.

Festival „MonoAKT“ je uokviren u okviru Svjetske asocijacije monodrame Festival One-Man Shov i MMF. Bio je direktor Međunarodnog festivala MonoAKT 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2019; 2020 (izdanja); Član Umjetničkog odbora Narodnog pozorišta na Kosovu. (2012 – 2013); Predsjednik Centra ITI (International Theatre Institute) na Kosovu od 2013; Član Međunarodnog foruma monodrame – ITI.

Copyright © CEZAM 2023 | All rights reserved.