MENTALNA EKOLOGIJA

Jedina kriza sa kojom se naša planeta suočava je ekološka kriza, i to ne samo u vezi sa našom životnom sredinom, već i sa našom kulturom i našom sviješću. Zato strategija donosioca odluka treba da bude usmjerena ne samo na globalnom ili lokalnom nivou, već prema pojedincima.

Riječi astrofizičara dr Dragana Hajdukovića ilustrovane su u ovom kratkom filmu sa namjerom da suptilno probudi našu svijest.

Režija: Tina Kuzman

Produkcija: Tina Kuzman

Zemlja porijekla: Crna Gora

Godina proizvodnje: 2023

Trajanje: 00:09:28 min

Tina Kuzman

Tina Kuzman je producentkinja iz Podgorice gdje živi i radi. Produkciju je završila na FVU u Podgorici gdje je kasnije radila kao pripravnica a zatim na Underhill Fest-u radi nekoliko godina kao dio organizacijskog tima. Radila je u firmi Open Box Studio koja se bavi 3D štampom i produkcijom a zatim osniva nvu Munja gdje se bavi projektima kreativne edukacije. Kao nezavisni producent i autor radi nekoliko audio-vizuelnih projekata: web emisija Mentor- zbirka video portreta ljudi koji su autentični primjeri učitelja na teritoriji Crne Gore a i šire. U saradnji sa umjetnicom Milenom Živković sa Cetinja radi dokumentarni video esej “Mentalna ekologija” koji je nastao kao proizvod Mileninog projekta Mentalna ekologija.

Copyright © CEZAM 2023 | All rights reserved.