MORE ZA BUDUĆNOST (Nedjelja Mediteranske obale i makro-regionalnih strategija, Izola 2019)

Glavna poruka ovog videa je važnost saradnje po pitanju prostornog planiranja za zajednički prostror Jadranskog i Jonskog mora, ne samo sa stručnom već i sa laičkom javnošću. U okviru Nedjelje Mediteranske obale i makro-regionalnih strategija, Slovenija i Opština Izola su predstavile inicijaticu „Nacrtajmo obalu“, kao inovativni pristup prostornom planiranju uz učešće šire javnosti. Projekat je predstavljen i široj javnosti uz poziv da učestvuju u u pronalaženju nove namjene za bivši priobalni put koji je preusmeren u obližnji tunel, dajući na taj način dobar primjer koji podrazumijeva sveobuhvatni pristup od šire javnosti do donosioca odluka. Nedjelja je prepoznata kao važan tradicionalni događaj za zainteresovane strane, uključujući Evropsku komisiju i zemlje kandidatkinje za članstvo u EU. Sve zemlje su bile ravnopravno zastupljene u procesu razmjene iskustava i zajedničkog planiranja uz podršku EUSAIR-a i Interreg ADRION-a.

Režija: Milena Kuralt, RTV SLO – Regionalni centar Koper-Capodistria

Produkcija: Opština Izola

Zemlja porijekla: Slovenija

Godina proizvodnje: 2019

Trajanje: 11 min

Copyright © CEZAM 2022 | All rights reserved.