POVRATAK MORU

Za potrebe Kancelarije za evropske integracije (KEI), a u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, CEZAM je izradio dokumentarno-promotivni film Povratak moru za zaštićena morska područja u Crnoj Gori u okviru Strategije EU za Jadransko-jonski region (EUSAIR).

Režija: Blagota Marunović

Produkcija: CEZAM production

Zemlja porijekla: Crna Gora

Godina proizvodnje: 2022

Trajanje: 17 min

Blagota Marunović

Blagota Marunović je završio master međunarodnih poslovnih studija na francusko-američkom Institutu IFAM u Parizu, u Francuskoj. Na istom smjeru stekao je i bačelor diplomu. Bavi se režijom i produkcijom posljednjih sedam godina. Osnivač je i izvršni direktor NVO Centra za multimedijalnu produkciju (CEZAM). Snimio je i producirao 7 dokumentarnih filmova, kreirao 6 kampanja na nacionalnim nivou, direktor je projekata Green Montenegro International Film Fest i Međunarodna filmska kamp kolonija.

Copyright © CEZAM 2022 | All rights reserved.