PRIČA O MUNICI

Munika je vrsta bora koja od prirode naseljava najviši šumski pojas naših krečnjačkih planina. Nisu to dobra staništa ni za jedno drvo. Štaviše, moglo bi se reći da munika naseljava najsurovija mjesta za život drveća uopšte. Ovaj film nastao je iz želje da se predstavi munika, koja je po mnogo čemu posebna, fascinantna i vrijedna pažnje, ali i da se skrene pažnje na rastuće nepogode sa kojima se ova vrsta suočava, a koje, pod uticajem klimatskih promjena, postaju sve izazovnije. Jedan od ciljeva filma je i da ukaže na to da su današnje šume munike ogledalo našeg odnosa prema cjelokupnoj prirodi, i prema nama samima. Sjećate li se fraze ,,Bora mi!”?

Režija: Dok Production

Produkcija: Crnogorsko Društvo Ekologa

Zemlja porijekla: Crna Gora

Godina proizvodnje: 2022

Trajanje: 05:45 min

Kategorija:

Crnogorsko Društvo Ekologa

Crnogorsko društvo ekologa (MES) od 2012. godine nudi efikasne i efektivne modele u oblasti zaštite prirode, revitalizacije i upravljanja. Poseban fokus MES-a je istraživanje biodiverziteta i prirodnih procesa, što ide uporedo sa sprovođenjem edukativnih i drugih raznovrsnih aktivnosti u cilju približavanja prirode i objašnjenja našeg mjesta u njoj.

Copyright © CEZAM 2023 | All rights reserved.