Blagota Marunović

Direktor festivala

Blagota Marunović je završio master međunarodnih poslovnih studija na francusko-američkom Institutu IFAM u Parizu, Francuska. Na istom smjeru stekao je i Bačelor diplomu. Bavi se režijom i produkcijom posljednjih devet godina. Osnivač je i izvršni direktor NVO Centra za multimedijalnu produkciju (CEZAM). Snimio je 11 dokumentarnih filmova, direktor je projekata Green Montenegro International Film Fest i Međunarodna filmska kamp kolonija.

Copyright © CEZAM 2023 | All rights reserved.