Blagota Marunović

Direktor festivala

Blagota Marunović je završio master međunarodnih poslovnih studija na francusko-američkom Institutu IFAM u Parizu, Francuska. Na istom smjeru stekao je i Bačelor diplomu. Bavi se režijom i produkcijom posljednjih sedam godina. Osnivač je i izvršni direktor NVO Centra za multimedijalnu produkciju (CEZAM). Snimio je nekoliko dokumentarnih filmova, direktor je projekata Green Montenegro International Film Fest i Međunarodna filmska kamp kolonija.