Marija Sarap

 

Marija Sarap Čolpa je docent, magistar dramaturgije, dramski pisac i scenarista. Na doktorskim je studijama na Unverzitetu „Sv. Kiril i Metodije“ u Skoplju, Institut za književnost i makedonski jezik smjer – kulturologija.

Rođena 31. januara 1970. godine u Kotoru. Studirala dramaturgiju na Akademiji umetnosti u Beogradu 2002-2005 u klasi prof. Siniše Kovačevića. Potom na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju i završila Stepen Bachelor (BA) 2011. i stepen specijaliste (Spec.Art.) 2012. dramaturgije u klasi prof. Stevana Koprivice, a master studije dramaturgije na Univerzitetu za audio vizuelna umetnost Evropska Filmska Akademija ESRA Pariz – Skopje -Njujork, kod mentora prof. Jordana Plevneša.