RURALNA EVROPA: DELTA DUNAVA – IZMEĐU TRADICIJE I OBNOVE

Kontrast poljoprivrednih ambicija koje su nekad bile postavljene na delti Dunava i rastuća motivacija da se zauzme za održivu budućnost obilježavaju kulturni krajolik rezervata biosfere. U rumunskoj delti Dunava poljoprivrednici ispunjavaju najstrožije zahtjeve kako bi zaštitili prirodu. Neuhvatljiv vodeni svijet proteže se poput lavirinta bezbrojnih kanala, močvara i jezera na rubu Europe. Divlji bivoli i goveda bez stada lutaju rumunskom deltom Dunava. Na morskom pješčanom sprudu, lijane rastu u džungli Letea, koju oživljavaju brojne ptice i divlji konji. U močvarama delte Dunava, između obrađenog zemljišta i stepe leže dugačke lagune sa plutajućim ostrvima od trske. Držanje stoke je sve češće u ekonomskim zonama koje su određene za poljoprivredu i stočarstvo na Uneskovoj listi svjetske baštine. Naročito u zapadnom dijelu, gdje su površine isušene tokom 40 godina komunizma, intenzivna poljoprivreda se praktikuje i danas.

Da bi se to nadoknadilo, realizuju se projekti koji promovišu renaturaciju – započeto je preispitivanje ka održivom i prirodno kompatibilnom gazdovanju. U skladu sa tim je i promocija ekološkog turizma, koji je važna perspektiva za cjelokupno stanovništvo. Očuvanje prirode i planiranje korišćenja zemljišta otvaraju nove perspektive za stanovnike delte Dunava, podržavajući kako očuvanje prirode, tako i održivo korišćenje prirodnih resursa.

Režija: David Holland

Produkcija: Hoferichter & Jacobs

Zemlja porijekla: Njemačka

Godina proizvodnje: 2023

Trajanje: 52:00 min

Kategorija:

David Holland

Dejvid Holand je ambiciozni režiser dokumentarnih filmova i novinar. Rođen je u Njemačkoj i stekao je ime unoseći svoj kreativni duh u nekoliko uspješnih filmskih projekata. Holandove priče su poznate po tome što su duboke, emocionalno dirljive i zadivljujuće. Uvijek ima za cilj da pokrene i inspiriše svoju publiku, izazivajući refleksiju i kontemplaciju. Njegovi filmovi se bave temama koje se kreću od ekonomije i politike do prirode, a on se odlično snalazi u tome da ih iznese na ekran na zadivljujući i inspirativan način. Dobio je brojne nagrade i nominacije kao filmski reditelj i autor. Godine 2022. dobio je prestižnu nagradu Ludvig-Erhard-Forderpreis za ekonomsko novinarstvo. Pored toga, nominovan je za Deutsch-Franzosischen Journalistenpreis (Njemačko-francuska novinarska nagrada) u kategorijama „Dokumentation“ i „Nachvuchs“ (Talenat u nastajanju), kao i za Akel-Springer-Preis za mlade novinare. Studirao je geografiju i novinarstvo i trenutno živi i radi u Lajpcigu, Njemačka.

Copyright © CEZAM 2023 | All rights reserved.